1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
  • Dobrodošli
  • Dobrodošli
  • Dobrodošli
Dobrodošli

Dobrodošli

Dobrodošli

Dobrodošli

Dobrodošli

Dobrodošli

Previous
Next

Uvodna riječ


Fond za razvoj Kuča „Marko Miljanov" osnovan je 29.08.2012. godine u Podgorici.

Fond je osnovan na osnovu Zakona o nevladinim organizacijama (Sl. list CG br. 39/2011) kao nevladino udruženje, tj. dobrovoljna, neprofitna i depolitizovana organizacija sa članstvom.

Fond ima svojstvo pravnog lica.

Sjedište, odnosno adresa, Fonda je Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 130/VII, Podgorica.

Fond ima svoj žiro-račun br. 505-120457-25 kod Atlas Banke AD Podgorica.