1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Ciljevi i djelatnosti Fonda

Ciljevi Fonda su usmjereni na svestrani razvoj Kuča, a naročito u sledećim oblastima:

 • ruralni razvoj i poljoprivreda;
 • infrastruktura (putna mreža, snadbijevanje vodom i električnom energijom, prostorni plan);
 • kultura i obrazovanje;
 • sport;
 • drugi ciljevi od interesa za Fond.

Namjera Fonda je da kontinuirano djeluje na realizaciji ovih ciljeva putem sledećih aktivnosti:

 • Ostvarivanje saradnje: sa nadležnim organima Glavnog grada Podgorice i mjesnim zajednicama u Kučima, radi utvrđivanja prioriteta za razvoj Kuča; sa pojedincima i naučnim institucijama radi optimizacije načina razvoja Kuča; sa domaćim i stranim vladinim i nevladinim organizacijaama radi dobijanja tehničke i finansijske podrške određenim projektima.
 • Iniciranje odgovarajućih projekata za razvoj Kuča.
 • Obezbjeđivanje finansijske podrške za realizaciju projekata za razvoj Kuča.
 • Davanje pomoći i donacija u novčanom i nenovčanom obliku u cilju razvoja područija Kuča.
 • Drugi oblici rada.

Radi što boljeg planiranja svojih aktivnosti i njihove realizacije Upravni odbor Fonda je ma sjednici održanoj 16.01.2013. godine imenovao koordinatore za pojedine oblasti svog djelovanja, kao i Generalnog sekretara Fonda, i to:

 • Vladimir – Bato Đurović, Osnivač i Potpredsjednik Fonda, imenovan je za koordinatora Fonda za oblast infrastrukture (putna mreža, snadbijevanje vodom i električnom energijom, prostorno planiranje);
 • Sreten Radonjić i Čedomir Popović, Osnivači i Potpredsjednici Fonda, imenovani su za koordinatore Fonda za oblasti kulture, obrazovanja i sporta;
 • Zdravko Rajković, član Upravnog odbora Fonda, imenovan je za koordinatora Fonda za oblast ruralnog razvoja i poljoprivrede;
 • Pero Gošović, član Skupštine Fonda, imenovan je za Generalnog sekretara Fonda.

 

 

04. Redovna skupština Fonda za razvoj Kuča video zapis / 11.12.2015.

4 redovna skupstina