1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

O Fondu

Članstvo Fonda

Fond je zamišljen i osnovan prvenstveno kao udruženje poslovnih ljudi (biznismena) iz Kuča, kojih ima više desetina. Već na Prvoj redovnoj skupštini Fonda održanoj 04.12.2012. godine svoje članstvo u Fondu je svečanim potpisivanjem Pristupnice verifikovalo 64 biznismena, a u narednom periodu očekuje se višestruko veći broj članstva.

Članovi Upravnog odbora plaćaju mjesečnu članarinu u iznosu od 100 eura. Poslovne ljude iz Kuča akcentiramo zbog toga što oni kao članovi Fonda imaju obavezu redovnog plaćanja članarine Fonda u iznosu od 50-100 eura mjesečno i što su jedino oni članovi Skupštine Fonda koji punopravno donose odluke i koji mogu biti birani za članove organa Fonda.

Članstvo u Fondu, pored poslovnih ljudi (biznismena) može imati i svako drugo lice iz Kuča koje potpiše pristupnicu Fonda i želi da pomogne ostvarivanju ciljeva Fona. Ovi povremeni članovi Fonda imaju obavezu da plaćaju članarinu Fondu u iznosu od 10 do 50 eura mjesečno, prema svojim mogućnostima.

Članovi Fonda, bilo u statusu člana SkupštineFonda, bilo u statusu povremenog člana Fonda, mogu postati i lica koja nijesu iz Kuča, ukoliko izraze želju za članstvom i potpišu Pristupnicu Fonda.

Statutom Fonda je predviđeno da istaknuti domaći i strani pojedinci i organizacije mogu da se proglase za počasne članove Fonda.

Organi Fonda

Organi Fonda su: Skupština Fonda koju čine svi članovi – poslovni ljudi iz Kuča, zatim Upravni odbor Fonda koji se sastoji od petnaest članova Skupštine i Predsjednik i tri Potpresjednika Fonda, koji su istovremeno i Osnivači Fonda.


Finansiranje Fonda

Sredstva za finansiranje aktivnosti Fonda formiraju se iz članarine koju plaćaju članovi Fonda, kao i iz priloga koje daju članovi Fonda za realizaciju određenih aktivnosti – projekata Fonda. Pored ovih, Statutom je predviđeno da se Fond finansira i iz dobrovoljnih priloga, poklona, donacija, kamata na uloge i na drugi način koji nije u suprotnosti sa zakonom.04. Redovna skupština Fonda za razvoj Kuča video zapis / 11.12.2015.

4 redovna skupstina